Bylaugets støtter

Her oplister vi virksomheder vi samarbejder med og som støtter og sponsorerer bylauget.

Herslev Bryghus

Bryghuset støtter byen på mange måder. Fx med sponsorering, ved at stille lokaler og faciliteter til rådighed. Dertil støtter bryghuset sammenhold og kultur i byen ved at invitere beboerne til kulturelle arrangementer.

Lindegården

Lindegården støtter bl.a. byen ved at stille lokaler til rådighed for arrangementer for byens beboere og ved øvrige aktiviteter der styrker det lokale sammenhold.

Herslev Strand Sejlklub

Herslev Strand Sejlklub støtter bl.a. byen ved at stille lokaler til rådighed for arrangementer for byens beboere og ved øvrige fælles aktiviteter der styrker det lokale sammenhold.

Skulle din virksomhed stå her?

skriv til bylauget@herslev.dk

Samarbejdspartnere

Samtlige foreninger og virksomheder Herslev Bylaug samarbejder med og koordinerer aktiviteter med.

  • Kattinge Bylaug
  • Gevningehalvøens Udviklingsforum (GHUF)
  • Herslev Kirke og menighedsrådet
  • Herslev Bryghus
  • Lindegården
  • Herslev Strand Sejlklub

Hvilke virksomheder og foreninger mangler her?

skriv til bylauget@herslev.dk